HỆ SINH THÁI

CÙNG ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN

Lĩnh vực hoạt động

Đầu Tư Phát Triển

Chiến lược đầu tư của tôi nhằm mang lại lợi ích chung cho các công ty thành viên, làm gia tăng vị thế và chuỗi giá trị của tập đoàn trong hệ sinh thái bất động sản. Hơn thế, với kinh nghiệm và bản lĩnh của đội ngũ lãnh đạo, sự nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, am hiểu thị trường, trong tương lai Tập đoàn sẽ hướng tới đầu tư và phát triển những dự án mang tầm khu vực và thế giới.

ĐÔI TÁC CỦA TÔI

Đồng Hành Phát Triển

Liên hệ

Kết nối với tôi

Trần Văn Quang

Tổng giám đốc tập đoàn Hưng Vượng Holdings

Hành trình vạn dặm khởi đầu từ bước chân đầu tiên.

Phone: 0937716636 Email: Quang.tran@hungvuongholdings.vn